Illum il-Knisja tfakkar lil Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib

Fid-29 ta’ Novembru l-Knisja tfakkar lil Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib, Martri li ħadu l-martirju fis-sena 1638. Continue reading Illum il-Knisja tfakkar lil Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib

L-Arċisqof Malti Ġorġ Frendo jżur il-vittmi tat-terremot fl-Albanija

Nhar is-26 ta’ Novembru l-Arċisqof Malti Ġorġ Frendo żar il-belt ta’ Thumana fid-djoċesi tiegħu f’Tiranë-Durrës, l-Albanija li ntlaqtet minn terremot dakinhar stess. Hemmhekk l-Isqof talab għall-vittmi kollha u għall-ħaddiema li ilhom għaddejjin bit-tfittxijiet għal dawk mitlufa. Continue reading L-Arċisqof Malti Ġorġ Frendo jżur il-vittmi tat-terremot fl-Albanija

138 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

138 persuna temmew b’suċċess wieħed mill‑14‑il kors li ġew offruti matul l‑aħħar sena akkademika mill‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien ma’ entitajiet oħra tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Iċ‑ċerimonja annwali tal‑gradwazzjoni saret nhar it‑Tlieta, 26 ta’ Novembru 2019, fil‑knisja tas‑Salib Imqaddes, il‑Furjana, u tmexxiet mill‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi. Iċ‑ċerimonja bdiet b’Quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla u wara saret il‑preżentazzjoni taċ‑ċertifikati. Continue reading 138 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

Kunċert mill-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta b’risq id-Dar tal-Providenza

Il-Kunċert annwali li l-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta tagħmel b’risq id-Dar tal-Providenza se jsir fil-Katidral Metropolitan ta’ San Pawl fl-Imdina, il-Ġimgħa 6 ta’ Diċembru fit-8pm. Il-kunċert se jkun taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta, Dr George Vella li se jippreżenta wkoll il-Premju Mons. Mikiel Azzopardi 2019 lir-rebbieħ li jitħabbar waqt is-serata. Continue reading Kunċert mill-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta b’risq id-Dar tal-Providenza