Is-Solennità tal-Kunċizzjoni ċċelebrata nhar il-Ħadd li ġej

Il-Kongregazzjoni tal-Kult Divin u tad-Dixxiplina tas-Sagramenti tas-Santa Sede laqgħet it-talba tal-Isqfijiet Maltin biex is-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija, il-Kunċizzjoni, tiġi ċċelebrata fil-ġurnata tagħha, jiġifieri nhar il-Ħadd li ġej, 8 ta’ Diċembru. Dan minkejja li l-festa taħbat fit-tieni Ħadd tal-Avvent. Continue reading Is-Solennità tal-Kunċizzjoni ċċelebrata nhar il-Ħadd li ġej

Quddiesa għall‑istudenti fil‑bidu tal‑kampanja ‘Milied Flimkien’

Il-Ġimgħa, 6 ta’ Diċembru 2019: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa għall-istudenti tal-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti fil-bidu tal-kampanja ‘Milied Flimkien’, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.  Continue reading Quddiesa għall‑istudenti fil‑bidu tal‑kampanja ‘Milied Flimkien’