L-imħabba: it-triq li twassal biex noħorġu minn din id-dinja b’qalb safja

Il-Ħadd, 8 ta’ Diċembru 2019: Quddiesa fl-20 anniversarju mit-twaqqif mill-Parroċċa tal-Ibraġ fil-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Immakulata, Omm il-Knisja, Tal-Ibraġ. Continue reading L-imħabba: it-triq li twassal biex noħorġu minn din id-dinja b’qalb safja