Illum il-Knisja tiċċelebra s-Solennita’ tat-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija

Il-Ħadd, 8 ta’ Diċembru 2019: Illum il-Knisja tiċċelebra s-Solennita’ tat-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. Continue reading Illum il-Knisja tiċċelebra s-Solennita’ tat-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija