Is-superjur tat-tbissima

Nhar is-Sibt 31 t’Awwissu, il-jum li fih irriturnajt mill-post qaddis ta’ Medjugorje, waslitli l-aħbar li s-Superjur John Formosa daħal fil-ħajja ta’ dejjem.

Din l-aħbar ħasdittni. Veru li saħħtu dan l-aħħar kienet sejra lura bħall-granġ. Iżda qatt ma bsart li se niġi u nsib lil dan is-superjur tant u tant umli u ħelu fi kliemu u f’għemilu li jgħaddi għall-ħajja ta’ dejjem b’daqshekk ħeffa. Continue reading Is-superjur tat-tbissima

L-Iskola ta’ Betlem

Għall-jiem tan-Novena tal-Milied, San Ġorġ Preca ħallielna ktejjeb ta’ ftit folji, b’tagħlim relatat ma misteru tant għal qalbu, l-Inkarnazzjoni. Il-ktejjeb għandu isem tassew ħelu: ’L-Iskola ta’ Betlem’. San Ġorġ Preca, f’kull tema ta’ din l-’Iskola’, jagħmlilna istedina: “L-iktar għeżież, ejjew nieqfu bil-ħsieb tagħna quddiem l-Imgħallem Divin tagħna, imwieled tarbija, u nieħdu minnu t-tagħlim tal-ħajja eterna.” Continue reading L-Iskola ta’ Betlem