Lectio Divina tar-4 Ħadd Avvent Sena A

Vanġelu (Matt 1, 18-24):  Ir-rakkont tat-twelid ta’ Ġesu skond Mattew hu differenti minn ta’ Luqa. It-tnejn m’għandniex neħduhom biss bħala rapporti ta’ ġrajjiet storiċi minn ġurnalisti, imma nfittxu l-messaġġ ċentrali.  Għal ħafna snin, Israel kien jistenna l-Messija; u meta kien jinqala’ xi għawġ, kienu jippretendu l-Messija jiġi u jidħol għalihom.  Il-Messija Continue reading Lectio Divina tar-4 Ħadd Avvent Sena A

Adorazzjoni Ewkaristika matul Jannar 2020

Jannar huwa ddedikat lill-Isem Adorabbli ta’ Ġesù. L-Isem Ġesù kien destinat mis-Sema. Kien Gabriel li qal lil Marija u lil Ġużeppi x’kellhom isemmu t-Tifel. L-Isem Ġesù jfisser ‘Jahweh Isalva’; Dan hu l-‘mission statement’ tal-Messija. Li biss issemmi bid-devozzjoni dan l-Isem tkun qed titlob u ċertament li ma tibqax minghajr ġid spiritwali kbir. San Franġisk kien jilgħaq xufftejh hekk kif kien ilissnu – għall-ħlewwa li kien iġiblu f’qalbu. Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Jannar 2020

Il-Papa f’Santa Marta: Żewġ attitudnijiet ta’ Nsara bierda

It-Tnejn, 16 ta’ Diċembru 2019: Fl-omelija li għamel il-Papa Franġisku illum, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, huwa fisser żewġ atteġġjamenti tal-Insara bierda: l-atteġġjamenti tas-saċerdoti ma’ Ġesù fit-tempju, li qiegħdu lil Alla f’rokna u jfarfru jdejhom minnu. Dawn huma perikolużi, ikkummenta l-Papa, għax ara x’ikun ir-riżultat kieku Hu jagħmel hekk magħna. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Żewġ attitudnijiet ta’ Nsara bierda

Saqaf miftuħ

Ma nqisnix u ma nikkunsidranix xi bniedem tad-dehriet. U ma rridx lanqas nippoża qisni kont xi safety valve tal-għerf tal-Mulej. Il-limitazzjonijiet tiegħi nafhom. U nafhom sewwa. U naf ukoll in-nuqqasijiet u d-dnubiet tiegħi. Għalkemm il-Mulej, fi mħabbtU bla tarf, għalhekk iva jagħtini l-grazzja li nifhem lil min jiġi f’riġlejja biex, f’IsmU, inkun nista’ nagħtih u nagħtiha minn qalbi l-ħniena tiegħU. Continue reading Saqaf miftuħ