Adorazzjoni Ewkaristika matul Jannar 2020

Print Friendly, PDF & Email

Jannar huwa ddedikat lill-Isem Adorabbli ta’ Ġesù. L-Isem Ġesù kien destinat mis-Sema. Kien Gabriel li qal lil Marija u lil Ġużeppi x’kellhom isemmu t-Tifel. L-Isem Ġesù jfisser ‘Jahweh Isalva’; Dan hu l-‘mission statement’ tal-Messija. Li biss issemmi bid-devozzjoni dan l-Isem tkun qed titlob u ċertament li ma tibqax minghajr ġid spiritwali kbir. San Franġisk kien jilgħaq xufftejh hekk kif kien ilissnu – għall-ħlewwa li kien iġiblu f’qalbu.

Monstrance

IL-ĦAMIS 2 ta’ JANNAR
Parrocca Madonna ta’ Lourdes – SAN ĠWANN
Fit-8.30 am Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 3 ta’ JANNAR
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 8 ta’ JANNAR
Santwarju Madonna tal-Ħerba – Birkirkara
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 10 ta’ JANNAR
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fis-7.00 Quddiesa

It-TNEJN 13 ta’ JANNAR
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 14 ta’ JANNAR
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 15 ta’ JANNAR
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IL-ĦAMIS 16 ta’ JANNAR
Knisja Madonna tal-Karmnu L-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 17 ta’ JANNAR
Festa San Anton Abbati
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦADD 19 ta’ JANNAR
Santwarju Madonna Tal-Mellieħa
7.00 pm: Adorazzjoni

It-TNEJN 20 ta’ Jannar
Festa: San Sebastjan Martri
Kripta San Bastjan Ħal Qormi
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 21 ta’ JANNAR
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 22 ta’ JANNAR
Knisja Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
9.00 am: Quddiesa u wara Adorazzjoni

IT-TNEJN 27 ta’ JANNAR
Knisja Santwarju Madonna ta’ Pompej, Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 28 ta’ JANNAR
Festa: San Tumas d’Aquino
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 29 ta’ JANNAR
Santwarju Madonna Tal-Karmnu – l-Belt Valletta
10.00 am: Quddiesa bis-Supplika
Wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 30 ta’ JANNAR
Madonna ta’ Pompej – Victoria, Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 31 ta’ NOVEMBRU
Festa: San Ġwann Bosco
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 31 ta’ JANNAR
Festa: San Ġwann Bosco
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.00 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni fis-6.00 : Quddiesa

%d bloggers like this: