Il-Milied Malti

Għal xi wħud, il-Milied Malti hu nieqes minn ingredjenti li hemm f’artijiet oħra. Jistħajlu Milied bil-borra fuq is-siġar, bil-familja mdawra man-nar tal-fireplace u bi ħwienet li fihom issib kull ma trid għar-rigali tal-Milied. Forsi huma t-television u r-rivisti mlewna li jqiegħdu quddiemna ambjent ta’ Milied iktar interessanti. Biżżejjed riklam fuq it-television biex idaħħalna fl-ispirtu tal-Milied, ikun xi jkun il-prodott li qed jidher mal-kwiekeb, mas-siġra tal-Milied u mar-‘raġel tal-baffi bajda liebes kowt aħmar’. Dan jista’ jwassalna biex inqisu l-Milied Malti bħala tat-tieni klassi u nitħajru għal Milied tal-ħolmiet, Milied tal-kartolini u tar-riklami Continue reading Il-Milied Malti

Bil-biċċiet!

Qiegħdin ngħixu f’dinja mimlija tilja interruzzjonijiet. Il-gadgets li qed nużaw donnhom li ħajjitna qed jaqsmuhielna f’ħafna u ħafna partijiet. U qiegħdin ukoll joħduna f’ħafna u ħafna trufijiet. U, tant kemm qed jaqsmuhielna f’biċċiet u joħduna fi trufijiet li donna nibdew niddubitaw x’fadlilna fil-fatt minn ħajjitna! Kważi kważi naslu għall-konklużjoni li minnha fadlilna biss ponn trab. Jew inkella munzell biċċiet! Continue reading Bil-biċċiet!