Il-Parlament hu l-post fejn il-poplu jgħaddi l-istituzzjonijiet u l-governanza mill-aqwa skrutinju

Il-Ħamis, 19 ta’ Diċembru 2019: Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. Continue reading Il-Parlament hu l-post fejn il-poplu jgħaddi l-istituzzjonijiet u l-governanza mill-aqwa skrutinju

Il-Papa f’Santa Marta: Id-deżert iwarrad bis-saħħa tal-Mulej

Il-Ħamis, 19 ta’ Diċembru 2019: Id-deżert iwarrad. Fil-quddiesa tallum, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa uża din it-tixbiha meħuda mill-Profeta Iżaija biex ifakkarna li Alla jista’ jibdel kollox, bil-gratwità, għax il-ħajja hija impossibbli fid-deżert magħmul biss mir-ramel.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Id-deżert iwarrad bis-saħħa tal-Mulej

Patri Donat Spiteri OFM Cap: il-Patri li għenna nħobbu l-Bibbja

Nhar id-19 ta’ Diċembru 2019 jaħbat it-tmin anniversarju minn meta ħuna, Patri Donat Spiteri OFM Cap, għadda għal ħajja ta’ dejjem. Kien eżattament nhar id-19 ta’ Diċembru 2011, għall-ħabta tal-5.30 a.m., meta ħuna Patri Donat ħa l-aħħar nifsijiet f’din id-dinja biex hekk issieħeb għal dejjem ma’ Dak li tant u tant ħabb fuq din l-art. Kellu 89 sena. Continue reading Patri Donat Spiteri OFM Cap: il-Patri li għenna nħobbu l-Bibbja