Purċissjonijiet ta’ Ġesù Bambin fil-parroċċi differenti

Print Friendly, PDF & Email

Hawnhekk tista’ ssib lista ta’ Purċissjonijiet ta’ Ġesù Bambin li ser isiru f’uħud mil-lokalitajiet differenti f’Malta u f’Għawdex.  Jekk inkunu nafu b’aktar purċissjonijiet f’lokalitajiet oħra naġġornaw din il-lista.

PURĊISSJONI TA’ ĠESÙ BAMBIN 2019

 

Lokalità Data Ħin Minn fejn tibda Fejn tispiċċa
Pembroke 20 ta’ Diċembru 5.00 p.m. Mill-Museum Fil-Knisja Parrokkjali
Hal Qormi San Sebastjan It-Tlieta 24 ta’ Dicembru 5:30 p.m. Mill-Museum tas-Subien Il-Museum tas-Subien
Il-Qala It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 6.30 p.m Mill-Museum Tas-Subien Il-Knisja Parrokkjali
Ħal Safi It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 6:00 pm Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali
Ħal Kirkop It-Tnejn 23 ta’ Diċembru 6:00 pm Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali
Għajnsielem It-Tlieta, 24 ta’ Diċembru 5.00 p.m Mill-Museum Tas-Subien Il-Knisja Parrokkjali
Il-Hamrun It-Tlieta, 24 ta’ Diċembru 6.00 pm Mill-Museum Tas-Subien (Tal-Kuncizzjoni) Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Gejtanu
Il-Fgura It-Tlieta, 24 ta’ Diċembru 5.15pm Mill-Museum tas-subien quddiem il-Museum tas-subien
Ħal Luqa It-Tlieta, 24 ta’ Diċembru 5.30pm Mill-Museum tas-Subien fi Triq ir-Rixtellu Fil-Knisja Parrokkjali
Il-Mosta It-tlieta 24 ta’ Diċembru 6.00pm Mill-Museum  tas-subien Fil-Knisja
Ħ’Attard It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 6:15pm Santa Katerina Fil-Knisja Parrokkjali
Ħaż-Żebbuġ It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 6:00 pm Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali
Ħal Lija It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 6:15 p.m. Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali
Ħal Balzan It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 6:00p.m. Mill-Museum tas-Subien Fil-Museum tas-Subien
Ir-Rabat It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 6:00p.m. Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl
Qajjenza Birżebbuġa It-Tnejn 23 ta’ Diċembru 6.30 p.m Miċ-ċentru Madonna li tħoll l-Għoqiedi Fiċ-ċentru Madonna li tħoll l-Għoqiedi
Birżebbuġa It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 5.30 p.m. Mill-Museum tas-Subien Fil-Museum tas-Subien
Ħal Qormi San Ġorġ It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 5.15 p.m. Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali
Il-Gudja It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 5.30 p.m. Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali
Ħad-Dingli It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 6:00 pm Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokjali
San Pawl Il-Bahar It-Tlieta 24 ta’

Dicembru

6.00 pm Mill-Museum

tas-Subien

Fil-Knisja Parrokjali
Siggiewi It-Tlieta 24 ta’ Diċembru   6 00 pm Mill-Museum

tas-Subien

Fil-Knisja Parrokjali
Birkirkara It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 6.00pm Museum Sqaq Nannuwa Knisja San Ġużepp Ħaddiem
In-Nadur It-Tlieta 24 ta’ Dicembru 7.00p.m. Mill-Museum tas-Subien Sal-Museum tas-Subien
Marsaskala (Wied il-Għajn) It-Tlieta 24 ta’ Dicembru 5:45pm Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokjali
San Ġwann It-Tnejn 23 ta’ Diċembru 5.45pm Mill-Museum tas-Subien Fil-Kn isja Parrokjali.
Il-Qrendi Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru 6.00pm Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali
L-Imqabba It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 5.30pm Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali
Ta’ Sannat Il-Ħamis 26 ta’ Diċembru 6.30 pm Minn Triq ta’ Ċenċ (kantuniera ma’ Triq Skerla) Fil-Knisja Parrokkjali.  Wara jkun hemm programm imtella mit-tfal u l-adolexxenti.

 

Mellieħa It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 6:00 pm Minn quddiem il-Knisja Parokkjali Fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa
Bormla It-Tnejn 23 ta’ Diċembru 5.30pm Mid-Domus Il-Qasam
Kalkara It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 5.30pm Mill-Qasam Il-Qasam
Ħaż-Żabbar It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 5.30pm Mill-Qasam Fil-Museum
Iż-Żurrieq It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 5.45pm Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali
Swatar  It-Tlieta 24 ta’ Diċembru 5.45pm  Mill-Museum tas-Subien Fil-Knisja Parrokkjali

Ħajr lis-Sur Joe Galea ta’ din il-lista

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: