Ċekken lilu nnifsu …

“ĊEKKEN LILU NNIFSU….” – Filippin 2,8

Wasalna sabiex għal sena oħra niċċelebraw il-Festa tal-Milied. Festa li ġġib ħafna memorji sbieħ għal ħafna u forsi memorji koroh għal xi wħud. Festa li ddaħħalna f’atmosfera ta’ ferħ, ta’ ċelebrazzjoni, ta’ preparazzjonijiet li dan iż-żmien iġib miegħu. Festa mimlija b’tant affarijiet kemm spiritwali (għal min irid) kif ukoll materjali, li jekk ma noqgħodux attenti faċli dawn il-ġranet jgħaddu u ma jħallu xejn bis-sens f’ħajjitna ħlief għejja, nfiq ta’ flus, vojt u diżappunti.

Nemmen li nuqqasijiet li nistgħu naqgħu fihom matul il-jiem tal-festi tal-Milied u wara, dawk tal-Ewwel tas-Sena l-Ġdida, huma propju li nieħdu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet B’RUTINA u anke li NIKKONĊENTRAW BISS FUQ DAK LI HU MATERJALI. Continue reading Ċekken lilu nnifsu …

Christmas with Padre Pio

One of the modern day saints who really cherished an extraordinary love for Christmas was my dear Capuchin brother and also, after Christ and His Holy Mother, undoubtedly the one who has led me to the Capuchins, Saint Pio of Pietrelcina. This faithful friend and companion, thanks to whom the Lord chose me to serve Him through this challenging yet adventerous Capuchin way of life, in His holy, sinful and troubled Church, really teaches me to love Christmas for the best of motives. Continue reading Christmas with Padre Pio