Il-Ferħ Nisrani

Ħsibijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku ‘Evangelii Gaudium’ (Il-Ferħ tal-Vanġelu), dwar it-tħabbir tal-Vanġelu fid-dinja tal-lum. L-1 parti. (Mill-‘Kelma tal-Kappillan’ tal-Knisja ta’ Santa Marija, B’Kara, Fr Reuben Deguara, fl-insert tal-FLIMKIEN’ ta’ Jannar 2020.) – Ara wkoll l-ewwel kitba f’din is-sensiela, Il-=Ferħ Nisrani”

Continue reading “Il-Ferħ Nisrani”