Il-funeral tal-Kardinal Prospero Grech f’Ruma

L-Isqfijiet Maltin, Mons. Charles J. Scicluna u Mons. Mario Grech ħadu sehem fil-funeral tal-Kardinal Prospero Grech, nhar il-Ħamis 2 . L-Arċisqof Scicluna wasal ħdejn it-tebut fejn kien għadu kif wasal fi Pjazza Santa Marta fil-Vatikan, bierku u akkumpanjah fil-purċissjoni mmexxija mid-Dekan tal-Kapitlu ta’ San Pietru flimkien mal-abbatini Maltin u l-kor tal-kappella Giulia. Continue reading Il-funeral tal-Kardinal Prospero Grech f’Ruma

Kelma tal-Ħajja. Jannar 2020

“IN-NIES TAGĦHA ĠIEBU RUĦHOM MAGĦNA BI ĦLEWWA LIEMA BĦALHA” (ATTI 28, 2)

Mitejn u sitta u sebgħin ruħ kienu qed jivvjaġġaw fuq ġifen u, wara ġimgħatejn li kienu ilhom jinġarru mal-mewġ, waslu qrib gżira fil-Mediterran. Kienu mxarrbin għasra, għajjenin u mbeżża’. Ħassew li ma setgħu jagħmlu xejn mal-qawwa tan-natura u ġew wiċċ imb’wiċċ mal-mewt. Wieħed minnhom kien priġunier fi triqtu lejn Ruma biex jidher quddiem l-imperatur. Continue reading Kelma tal-Ħajja. Jannar 2020

Żewġ kandidati ġodda għas-saċerdozju

Żewġ seminaristi fil‑ħames sena ta’ preparazzjoni fis‑Seminarju tal‑Arċisqof ser jitolbu lill‑Arċisqof Charles J. Scicluna biex jaċċettahom uffiċjalment bħala kandidati għall‑Ordinazzjoni Djakonali u Saċerdotali. Din iċ‑ċelebrazzjoni ser issir għada, il‑Ħadd 5 ta’ Jannar 2020, waqt il‑Quddiesa tal‑Epifanija fil‑Konkatridral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fid‑9:15 a.m.

Continue reading Żewġ kandidati ġodda għas-saċerdozju