Id-dinja hi ħażina?

Meta f’letteratura, films u għejjun oħra ta’storja naraw il-ġrajjiet tal-popli, l-aktar fejn tidħol il-gwerra, il-moħqrija, il-kapriċċi tan-nies, il-laxkezza morali u l-bqija, x’aktarx li nkunu mġiegħa naħsbu li d-dinja hi ħaġa ħażina u li rridu nżommu ruħna lura minnha u ma nkunux kompliċi tal-ħażen li fiha. Mhux ta’ b’xejn li mill-bidu nett tad-dinja kif nafuha, in-nies emmnu li hemm forza ħażina li f’kull żmien ħammġet lid-dinja. Continue reading Id-dinja hi ħażina?

Daħla mill-Isqof Awżiljarju għall-ktieb bid-diskorsi tal-Arċisqof

Daħla  mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi għall-ktieb, ‘Kelma ta’ Ħabib’, publikat il-Ħamis 19 ta’ Diċembru 2019 bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna matul l-2018.

Min kellu l-opportunità li jaqra t-tliet volumi tal-omeliji, id-diskorsi u l-messaġġi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, żgur baqa’ milqut bir-rikkezza u l-profondità li hemm fihom. Continue reading Daħla mill-Isqof Awżiljarju għall-ktieb bid-diskorsi tal-Arċisqof

Ċelebrazzjonijiet Ekumeniċi f’Għawdex

It-tema għat-talb tal-Ġimgħa tal-Għaqda fost l-Insara għal din is-sena hija dwar in-Nawfraġju ta’ San Pawl f’pajjiżna. Monsinjur Ġużepp Attard, Delegat tal-Isqof ta’ Għawdex għal-Ekumeniżmu ħeġġeġ lill-Kappillani sabiex jistiednu lill-Komuntajiet rispettivi tagħhom biex jieħdu sehem fiċ-Ċelebrazjoni Ekumenika Djoċesana li ser issir fil-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu fil-Munxar nhar il-Erbgħa 22 ta’ Jannar fil-5.00 ta’ filgħaxija.

Starting 2020 on a sound footing

In his 53rd World Day of Peace message, of 1 January 2020, Pope Francis wrote: “The sacrament of Reconciliation … renews individuals and communities, bids us keep our gaze fixed on Jesus, who reconciled all things, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood of his cross (Col 1:20). It requires us to set aside every act of violence in thought, word and deed, whether against our neighbours or against God’s creation” (no.5).

Why don’t I start 2020 on a sound footing with a sincere sacramental confession?

Fr Mario Attard OFM Cap