Ċelebrazzjonijiet Ekumeniċi f’Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

It-tema għat-talb tal-Ġimgħa tal-Għaqda fost l-Insara għal din is-sena hija dwar in-Nawfraġju ta’ San Pawl f’pajjiżna. Monsinjur Ġużepp Attard, Delegat tal-Isqof ta’ Għawdex għal-Ekumeniżmu ħeġġeġ lill-Kappillani sabiex jistiednu lill-Komuntajiet rispettivi tagħhom biex jieħdu sehem fiċ-Ċelebrazjoni Ekumenika Djoċesana li ser issir fil-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu fil-Munxar nhar il-Erbgħa 22 ta’ Jannar fil-5.00 ta’ filgħaxija.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: