Kors dwar is-simboli li nużaw fil-liturġija

Il-Fakultà tat-Teoloġija flimkien mas-Segretarjat għal-Liturġija ser torganizza kors qasir ta’ għaxar laqgħat dwar is-simboli li nużaw fil-liturġija. Dan il-kors hu maħsub li joffri formazzjoni liturġika lil dawk li b’xi mod jew ieħor jaqdu xi ministeru liturġiku fil-knejjes tagħna. Continue reading Kors dwar is-simboli li nużaw fil-liturġija

L-arti tas-smigħ fil-ħajja u l-ħidma tal-kappillan

Live-in tal-Kappillani 2020 fis-Seminarju, Tal-Virtù.

Patri Martin Micallef OFM Cap – wieħed mill-kelliema waqt il-live-in

Fit-tlett ijiem ta’ formazzjoni ta’ din is-sena, il-kappillani tas-70 parroċċa f’Malta għażlu li jitħarrġu fl-arti tas-smigħ. Dan sar waqt il-live-in annwali li ntemm il-Ħamis 9 ta’ Jannar, fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. L-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi attendew għal-live-in u mexxew iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies flimkien mal-kappillani. Continue reading L-arti tas-smigħ fil-ħajja u l-ħidma tal-kappillan