Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Ġw 1, 29-34): Ġwanni kien jistieden lill-Lhud biex, mill-Lvant tal-Ġordan, jinżlu jitgħammdu fix-xmara, u mbagħad jitilgħu u jaqsmu għall-Punent. Dan simbolu ta’ meta Ġożwe’ għamel l-istess ħaġa 1200 sena qabel, biex b’hekk daħħal il-poplu Lhudi fl-Art Imwiegħda. Hawn spiċċa għalihom il-jasar u bdew jgħixu ta’ nies liberi. Continue reading Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena A

Konferenza dwar il-Familja f’Għawdex – Inħobbok! Int bis-serjetà?

Kull sena matul dawn l-aħħar 10 snin, il-Kummissjoni Familja tad-Djoċesi ta’ Għawdex organizzat Konferenza Djoċesana b’temi dwar il-familja b’għajnuna biex inkomplu niffurmaw il-familji u l-koppji tagħna f’imħabba awtentika.  Il-konferenza ta’ din is-sena ser ikollha t-tema, “Inħobbok! Int bis-Serjetà?”.  Din ser ssir fil-25 ta’ Jannar 2020.

Hawn taħt tista’ tisma intervista li Francesco Pio Atatrd għamel ma’ Dun Anton Teuma, responsabbli minn din il-Kummissjoni Djoċesan u ma’ tnejn mill-membri ta’ din il-Kummissjoni, Ivana Farrugia u Tony Bezzina.

Continue reading Konferenza dwar il-Familja f’Għawdex – Inħobbok! Int bis-serjetà?

True love

Besides being the title of a very researched festschrift honouring the Rev. Prof. Salvino Caruana O.S.A. on the occasion of his 70th birthday, Non laborat qui amat is a powerful phrase taken from St. Augustine’s writings. It means that nothing is painful to love. True love fills the soul and makes it forget all other things. Love is ever active, ever alert, ever studious, ever watchful for opportunities. It only seeks to serve and not be served!

Do I want to let God sanctify my life by instilling within me this kind of love?

Fr Mario Attard OFM Cap