A sure guide for 2020

Now that the year 2020 has started with it have started also the challenges and opportunities that it will, sooner or later, certainly present to us. Irrespective of the sugar coating phrases we wish to each other at the beginning of 2020 it is an undeniable fact that difficult and thorny moments will impose themselves on us. The thing is that these much-dreaded circumstances can be just around the corner! Continue reading A sure guide for 2020

Il-Papa Emeritu Benedittu XVI qed jiddefendi ċ-ċelibat mill-midja u mhux mill-Papa Franġisku

Għadu kif ġie ppubblikat ktieb qasir mill-Papa Emeritu Benedittu XVI u l-Kardinal mill-Guinea Robert Sarah li jiddefendi bil-qawwa ċ-ċelibat fil-Knisja. Il-ktieb, bl-isem ta’ Des Profoundeurs De Nos Couers (Mill-Qiegħ ta’ Qalbna) jikkonsisti f’kapitlu minn kull ko-awtur u introduzzjoni u konklużjoni flimkien. Continue reading Il-Papa Emeritu Benedittu XVI qed jiddefendi ċ-ċelibat mill-midja u mhux mill-Papa Franġisku

L-Isqof Mario jagħti l-Lettorat lil Gabriel Vella

Nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020 (il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla) l-Isqof Mario Grech se jagħti l-Ministeru tal-Lettorat lis-seminarista Gabriel Vella. Il-quddiesa tkun fl-10.30am fil-Knisja Parrokkjali Ta’ Sannat.

Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet u għas-seminarista Gabriel Vella li (nhar il-Ħadd li ġej/illum) ser jirċievi l-ministeru tal-Lettorat, sabiex iħalli l-Kelma tiegħek tkompli ddawwlu u tħeġġu ħalli jisma’ u jwettaq ir-rieda tiegħek.

Il-Papa f’Santa Marta: L-awtorità mhix il-kmand imma koerenza u xhieda

It-Tlieta, 14 ta’ Jannar 2020: Ġesù kien jgħallem kif il-bniedem għandu jħaddem l-awtorità. L-Evanġelju ta’ San Mark li naqraw illum, jirrakkuntalna kif kien jgħallem Ġesù fit-tempju u r-reazzjoni li kien hemm fost il-miġemgħa għall-mod kif Hu kien iħaddem din l-awtorità, b’mod differenti għal kollox mill-iskribi. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: L-awtorità mhix il-kmand imma koerenza u xhieda