L-Isqof Mario jagħti l-Lettorat lil Gabriel Vella

Print Friendly, PDF & Email

Nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020 (il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla) l-Isqof Mario Grech se jagħti l-Ministeru tal-Lettorat lis-seminarista Gabriel Vella. Il-quddiesa tkun fl-10.30am fil-Knisja Parrokkjali Ta’ Sannat.

Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet u għas-seminarista Gabriel Vella li (nhar il-Ħadd li ġej/illum) ser jirċievi l-ministeru tal-Lettorat, sabiex iħalli l-Kelma tiegħek tkompli ddawwlu u tħeġġu ħalli jisma’ u jwettaq ir-rieda tiegħek.

Leave a Reply

%d bloggers like this: