L-Isqof Mario jagħti l-Lettorat lil Gabriel Vella


Nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020 (il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla) l-Isqof Mario Grech se jagħti l-Ministeru tal-Lettorat lis-seminarista Gabriel Vella. Il-quddiesa tkun fl-10.30am fil-Knisja Parrokkjali Ta’ Sannat.

Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet u għas-seminarista Gabriel Vella li (nhar il-Ħadd li ġej/illum) ser jirċievi l-ministeru tal-Lettorat, sabiex iħalli l-Kelma tiegħek tkompli ddawwlu u tħeġġu ħalli jisma’ u jwettaq ir-rieda tiegħek.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.