Min jifraħ u min jibki

Għaddew il-festi tal-Milied. U hekk, ma’ dawn il-festi, fettlilhom jgħaddu wkoll ix-xebgħa taħbit u tħejjijiet li festi bħal dawn żgur li jġibu magħhom. Dan ifisser li mal-festi għaddiet ukoll l-għagħa li sseħibhom magħha. U issa, f’perjodu ta’ ftit jiem, aqta’ kif dawn il-ġrajjiet daħlu jiġru fl-istorja! Biex tkompli tagħqad issa dħalna wkoll f’sena ġdida. U kollox deher li ntesa’! Almenu mad-daqqa t’għajn! Continue reading Min jifraħ u min jibki

Il-Papa f’Santa Marta: It-talba ċkejkna li biha Alla jħossu mqanqal

Il-Ħamis, 16 ta’ Jannar 2020: Il-Mulej huwa qrib, bil-mogħdrija tiegħu jieħu fuq spallejh il-problemi tagħna, dnubietna, il-mard interjuri tagħna. Il-Papa Franġisku qal dan fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, f’kumment dwar l-Evanġelju tal-ġurnata li fih naqraw dwar il-fejqan tal-lebbruż. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: It-talba ċkejkna li biha Alla jħossu mqanqal