Min jifraħ u min jibki

Għaddew il-festi tal-Milied. U hekk, ma’ dawn il-festi, fettlilhom jgħaddu wkoll ix-xebgħa taħbit u tħejjijiet li festi bħal dawn żgur li jġibu magħhom. Dan ifisser li mal-festi għaddiet ukoll l-għagħa li sseħibhom magħha. U issa, f’perjodu ta’ ftit jiem, aqta’ kif dawn il-ġrajjiet daħlu jiġru fl-istorja! Biex tkompli tagħqad issa dħalna wkoll f’sena ġdida. U kollox deher li ntesa’! Almenu mad-daqqa t’għajn! Continue reading “Min jifraħ u min jibki”