X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 19 ta’ Jannar 2020

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • L-inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-Tribunali Ekkleżjastiċi ta’ Malta u Għawdex
 • Il-Prim Ministru Robert Abela jieħu l-ġurament tal-ħatra
 • Titnieda l-Verbum Domini, l-Eżortazzjoni Appostolika postsinodali tal-Papa Benedittu XVI bil-Malti
 • X’passi wettaqna flimkien
 • Għajnuna għall-evanġelizzazzjoni f’pajjiż mifni bil-gwerra
 • L-ikbar komunità Kristjana tagħmel minn kollox biex tikseb lura dak li tilfet
 • Il-patrijarka Kardinal Sako jittama li l-Iraq ma jispiċċax żona ta’ gwerra
 • L-arti tas-smigħ fil-ħajja u l-ħidma tal-kappillan
 • L-awtorità mhix il-kmand imma koerenza u xhieda
 • In-Nunzju Appostoliku tas-Sirja jirringrazzja lill-Knisja Ungeriża
 • Żewġ Papiet
 • L-imħabba u l-maħfra infinita ta’ Alla
  Il-midneb niedem
 • Is-Slaten Maġi li tħallew barra
 • Affarijiet bżonjużi li jagħtik Alla biex tgħix
 • Iċ-ċirku vizzjuż tal-abbuż u l-vjolenza
  Bil-qatra l-qatra timtela l-ġarra
 • Tirbaħ in-nofs maratona b’tarbija fil-puschair…
 • Fir-Rużarju: id f’id ma’ Marija
 • Favuri u obbligi
 • Poġġi qalbek f’dak li tagħmel
 • Il-Beatu Angelo Paoli
 • Anniversarji mużikali marbuta mas-sena 2020
 • Ir-riflessjoni tal-Vanġelu miġbura miż-Żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika
 • Pass pass matul is-sena… għal tmiem il-ġimgħa
 • ‘Ilwien’ tislima lill-Artisti Maltin mill-Bank of Valletta

Leave a Reply

%d bloggers like this: