Nibqgħu soċjetà li tgħożż l-ħajja u niddefenduha anke fil-ġuf

Il-Ħadd, 19 ta’ Jannar 2020: Quddiesa għall-fratellanzi u l-għaqdiet Ġużeppini f’Malta fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. Continue reading “Nibqgħu soċjetà li tgħożż l-ħajja u niddefenduha anke fil-ġuf”