Vidjo Taljan dwar in-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta

276 nawfragu jilħqu x-xtut ta’ gżira fil-Mediterran wara ġimgħatejn mitlufa. Imxarrba, eżawriti, imwerwra; huma esperjenzaw n-nuqqas ta’ ħila tagħhom fil-konfront tal-qawwa tan-natura u raw il-mewt ma’ wicchom. Fosthom hemm priġunier fi triqtu lejn Ruma, biex ikun ġudikat mill-Imperatur nnifsu. Continue reading Vidjo Taljan dwar in-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta

Dun Hector Scerri intervistat minn Radju Vatikan

Is-Sibt 17 ta’ Jannar 2020, is-Saċerdot Malti Monsinjur Hector Scerri kien intervistat mir-Radju tal-Vatikan dwar it-tema tal-Ġimgħa ta’ Talb għall Ghaqda fost l-Insara.  Din is‑sena l-Ġimgħa Ekumenika għandha wkoll importanza partikolari għaliex it‑talb kollu u r‑riflessjonijiet li se jintużaw madwar id‑dinja kollha tħejjew mill‑Insara ta’ Malta u Għawdex. Continue reading Dun Hector Scerri intervistat minn Radju Vatikan

Lectio Divina għat-3 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Mt 4, 12-23):  Ġesu jisma’ li arrestaw lil Ġwanni u jitlaq mill-Ġudeja (fin-Nofs-in-nhar) għall-Galileja (Tramuntana), f’Kafarnaum, fix-xatt tal-baħar (għadira) ta’ Tiberjade.   Hawn se jqatta’ l-biċċa l-kbira tat-tlett snin tal-ħajja pubblika tiegħu.   Kien jidħol jistrieħ fid-dar ta’ Pietru li kien jgħix mal-kunjata tiegħu. Continue reading Lectio Divina għat-3 Ħadd matul is-Sena A

Viżjoni u triq

This article first appeared in The Sunday Times of Malta on 19th January 2020…

The Church in Malta will soon unveil her Pastoral Plan for 2020-2023, outlining a vision and direction for her pastoral work in the years ahead. The event that inspires this Plan is the encounter of the Risen Lord with the disciples at Emmaus. This event provides us with the two foremost concerns of the Archdiocese: evangelisation and diaconia. Continue reading Viżjoni u triq