L-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani

Għall-okkażjoni ta’ Ħadd il-Kelma ta’ Alla, li ser ikun imfakkar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020, qegħdin nippublikaw sensiela ta’ tliet artikli qosra fuq l-Ittri ta’ San Pawl lir-Rumani, lill-Korintin u lill-Galatin.

L-Ittra lir-Rumani hija waħda mill-isbaħ ittri li l-Appostlu missierna San Pawl ħallielna. Din ġiet milqugħa mill-Knisja u ddaħħlet fil-Bibbja. Continue reading L-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani

Il-ħtieġa li tilqa’ lin-nies bi “ħlewwa liema bħalha” għadha tgħodd sal-lum

It-Tlieta, 21 ta’ Jannar 2020: L-Arċisqof jiltaqa’ mar-residenti tal-Laboratorju tal-Paċi fil-Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far. Bħalissa hemm 52 resident fosthom mill-Mali, l-Etjopja, l-Eritrea, il-Kosta tal-Avorju, is-Sudan, il-Kamerun, Bangladesh, il-Pakistan u l-Iran. Kollha huma rġiel li qegħdin ifittxu l-ażil. Continue reading Il-ħtieġa li tilqa’ lin-nies bi “ħlewwa liema bħalha” għadha tgħodd sal-lum

Id-dramm tal-migranti hu t-tema tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara għal dis-sena

It-tema magħżula għall-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara, li ssir dejjem bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar, festa tal-Konverżjoni tal-Appostlu tal-Ġnus, hija kwotazzjoni minn Kapitlu 28 tal-Atti tal-Appostli fejn insibu r-rakkont tan-nawfraġju ta’ San Pawl fostna l-Maltin. Continue reading Id-dramm tal-migranti hu t-tema tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara għal dis-sena

Il-Papa f’Santa Marta: Aħna ma ħallasna xejn biex insiru nsara, dak hu rigal

It-Tlieta, 21 ta’ Jannar 2020: Li aħna nsara, saċerdoti jew isqfijiet hu rigal li Alla tahulna b’xejn. Ma nistgħux nixtruh. Il-qdusija hi li aħna nindukraw dar-rigal mogħti lilna b’xejn u mhux għall-merti tagħna. Il-Papa Franġisku qal dan fl-omelija li għamel illum, waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Aħna ma ħallasna xejn biex insiru nsara, dak hu rigal

L-Isqof Awżiljarju jiltaqa’ mal-istudenti tas-Seminarju li rċevew il-Griżma tal-Isqof

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi ċċelebra Quddiesa għall-istudenti tas-Seminarju li rċevew il-Griżma tal-Isqof matul l-2019. Għall-quddiesa li saret is-Sibt 11 ta’ Jannar 2020, kienu mistiedna wkoll il-ġenituri u l-parrini ta’ dawn l-adolexxenti. Continue reading L-Isqof Awżiljarju jiltaqa’ mal-istudenti tas-Seminarju li rċevew il-Griżma tal-Isqof