Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2020

Ix-Xahar ta’ Frar għalina għandu jkun ix-Xahar tal-Fidi. Nhar l-10 ta’ Frar infakkru l-akbar ġrajja li sawret lil ġensa. Id-Dawl ta’ Alla feġġ fostna fil-figura ta’ San Pawl. San Pawl ġabilna d-Dawl ta’ Kristu l-Mulej! Inħabirku u nitolbu biex dan id-Dawl qatt ma jintefa. Bih l-ebda theddida ma tbeżżgħana; Mingħajru, nisfaw tellefin. San Pawl Missierna – Ħares dejjem lil uliedek maħbubin! Fit-12 ta’ Frar, 1880: It-Twelid ta’ San Ġorġ Preca It-Tieni Missier Tagħna fil-FIDI. Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2020”