L-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin

Għall-okkażjoni ta’ Ħadd il-Kelma ta’ Alla, li ser ikun imfakkar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020, qegħdin nippublikaw sensiela ta’ tliet artikli qosra fuq l-Ittri ta’ San Pawl lir-Rumani, lill-Korintin u lill-Galatin.

San Pawl kiteb żewġ ittri lill-Korintin. Ta’ min isemmi li l-ewwel ittra hija waħda mill-ittri l-kbar li kiteb dan l-Appostlu. Continue reading L-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin

Agħmel li l-ħarsa tiegħek tkun il-ħarsa ta’ Ġesù: ħarsa kollha verità, ħniena u mogħdrija

Il-Ħadd, 19 ta’ Jannar 2020: Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Josef Pace bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar fil-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar. Continue reading Agħmel li l-ħarsa tiegħek tkun il-ħarsa ta’ Ġesù: ħarsa kollha verità, ħniena u mogħdrija