Lectio Divina tar-4 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Mt 5, 1-12): Fid-dinja qatt ma nista’ nkunu ferħanin għal kollox għax aħna maħluqin għall-ħajja infinita.  Ikollna perjodi ta’ ferħ, imma dawn idumu ftit. Basta ma nagħmilx xi wieħed minn dawn il-perjodi l-iskop ta’ ħajti.  E.g. Meta wieħed jiggradwa jkun ferħan.  Imma malajr irid ifittex x’aktar se jġiblu l-ferħ: job, għerusija, promozzjoni, eċċ. Continue reading Lectio Divina tar-4 Ħadd matul is-Sena A

L-Isqof Mario fl-Għoti tal-Lettorat lis-Seminarista Gabriel Vella

Il-Ħadd, 26 ta’ Jannar 2020: L-omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, fl-Għoti tal-Lettorat lis-Seminarista Gabriel Vella, fil-Knisja arċipretali ta’ Santa Margerita, Ta’ Sannat, nhar, l-ewwel Ħadd tal-Kelma ta’ Alla.

Continue reading L-Isqof Mario fl-Għoti tal-Lettorat lis-Seminarista Gabriel Vella