Ezerċizzji tar-Randan għall-koppji

“Għal dejjem”.  Din ser tkun it-tema ta’ sensiela ta’ Ezerċizzji tar-Randan għall-koppji li ser isiru minn Patri Josef Pace OFM Konv, Kappillan ta’ San Pawl il-Baħar.

Il-post ikun – Genesis 2, 1 Triq l-Oratorju, in-Naxxar.  Kull nhar ta’ Sibt , 7, 14, 21 u 28 ta’ Marzu 2020. Jibdew b’quddiesa fis-7.00 pm u wara ssir it-taħdita.

 

Il-Passjoni ta’ Pawlu

Dwar il-kundanna għall-mewt tal-Appostlu San Pawl, kif ordnata mill-imperatur Neruni, hemm rakkonti ta’ storiċi kif ukoll fil-kitbiet tal-missirijiet tal-Knisja. L-eqdem referenza għall-martirju ta’ San Pawl insibuha fl-Ewwel Ittra ta’ San Klement ta’ Ruma lill-Korintin, fejn jgħid li “għall-għira u għan-nuqqas ta’ qbil għall-ħidma tiegħu, Pawlu ħa l-premju tal-qawwa tal-fidi tiegħu. Continue reading Il-Passjoni ta’ Pawlu