Is-sunnara tas-snanar

Il-pager tal-Isptar dejjem għaddej! Staqsu ftit lil sħabi l-patrijiet imsieken! Kif ikunu maqsumin bix-xogħol! Bħali! U, dan l-imbierek ta’ pager, għax hekk iva rrid li nsejjaħlu, dejjem jibqa’ għaddej skont kif ikun imissni. U jmisshom huma wkoll. Jekk hux fil-għaxija, jew f’nofs il-lejl, jew xħin jidden is-serduk, jew inkella mas-sebħ (Mk 13:35). Continue reading Is-sunnara tas-snanar

Il-Papa f’Santa Marta: Aħna nsara jew nies tad-dinja? Alla se jiġġudikana bl-istess kejl.

Il-Ħamis, 30 ta’ Jannar 2020: Il-paġna tal-Evanġelju ta’ Marku li kellna llum hi għanja bil-pariri. Il-Papa Franġisku għażel wieħed minnhom biex jitkellem u jirrifletti dwaru mal-fidili miġburin fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Aħna nsara jew nies tad-dinja? Alla se jiġġudikana bl-istess kejl.

Il-Fehma tal-Papa għal Frar 2020

Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex il-krib ta’ ħutna l-immigranti, li huma vittmi ta’ traffikar kriminali, jinstema’ u jingħata l-importanza li tixraqlu.

fehma Frar 2020

Il-Fehma tal-Papa għal Frar 2020 – Poster

Pope’s Intentions for February 2020 – Poster

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb – Frar 2020

Current Issues in Prayer – February 2020

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa – Frar 2020