Is-sunnara tas-snanar

Il-pager tal-Isptar dejjem għaddej! Staqsu ftit lil sħabi l-patrijiet imsieken! Kif ikunu maqsumin bix-xogħol! Bħali! U, dan l-imbierek ta’ pager, għax hekk iva rrid li nsejjaħlu, dejjem jibqa’ għaddej skont kif ikun imissni. U jmisshom huma wkoll. Jekk hux fil-għaxija, jew f’nofs il-lejl, jew xħin jidden is-serduk, jew inkella mas-sebħ (Mk 13:35). Continue reading “Is-sunnara tas-snanar”