X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 2 ta’ Frar 2020

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-Maltin kontra l-abort
 • Il-Papa japprova tibdil fit-talba tal-Missierna
 • Il-ħajja fil-‘Castrum Maris’
 • Ftehim Kollettiv ġdid għall-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza
 • Omelija tal-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Galea-Curmi waqt quddiesa fl-iskola Santa Monika, B’Kara
  F’kull diffikultà kienet tara opportunità
 • Jiftħu l-applikazzjnijiet għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja
 • Ħarsa ħafifa lejn dawn l-erbatax-il sena
  X’passi wettaqna flimkien
 • Il-Kummissjoni Djoċesana Familja b’konferenza oħra f’Għawdex
 • Il-Lettorat f’Għawdex mogħti fl-ewwel Ħadd tal-Kelma ta’ Alla
 • Il-Papa Franġisku jiltaqa’ mal-President tal-Iraq
 • Il-Papa jmexxi l-laqgħa ekumenika fuq il-qabar ta’ San Pawl
 • Il-valuri fl-Isport. ‘Quo Vadis?’
 • Sorijiet fil-qalba tal-periklu kuljum
 • “Il-Libja għandha bżonn il-paċi dejjiema”
 • In-Nisrani għandu jkun ferħan, qatt priġunier tal-formalità — Il-Papa Franġisku
 • Laqgħa fi ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda tagħraf il-ħidma li saret mill-Knisja biex issalva l-ħajjiet mill-qilla Nazista
 • Dun Aemilius — Is-segretarju personali ġdid tal-Papa
 • L-Ankra tal-Etika fil-Politika
 • L-abort mhux is-soluzzjoni
 • Mattew 25
 • Diżastri ambjentali
 • Ħajja bla valur
 • Tagħlima mill-Olokawst
 • Waqgħet il-kesħa
 • Imwerwrin minn dik it-Tarbija
 • Agħtini dak li neħtieġ
 • Il-boxxla tagħna fuq il-vera tramuntana!
  Ir-rispett, l-għożża u l-imħabba lejn xulxin
 • L-għera vera
 • Giuseppe Bonnici —artist ta’ fama kbira
 • L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għal Frar
  Stedina għal dawk ta’ rieda tajba
 • “Li jkolli dak kollu li tixtieq qalbi”
 • Inkunu strumenti ta’ paċi

Leave a Reply

%d bloggers like this: