Seeds or weeds?

Jesus told the following parable: The kingdom of God is as if a man should scatter seed upon the ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should sprout and grow, he knows not how (Mk 4:26-27). What am I scatter upon the ground of people’s hearts: seeds or weeds?

Fr Mario Attard OFM Cap

Il-Kor tal-King School Worcester se jżur Malta fi tliet lokalitajiet

Il-Fondazzjoni Papa San Ġwanni Pawlu II magħrufa bħala “JP2 Foundation” se tikkommemora l-ewwel ċentinarju mit-twelid ta’ Karol Wojtyla u t-30 anniversarju mill-ewwel żjara ta’ Papa fil-Gżejjer Maltin fi tliet lokalitajiet fejn qed tospita l-kor mir-Renju Unit “THE KING’S SCHOOL WORCESTER CHOIR”. Dan il-kor twaqqaf mir-Re Neriku VIII fl-1541. Il-Katidral għandu skola li teduka l-koristi. Il-Kor ikanta regolarment fil-Katidral ta’ Worcester u jinkludi studenti ta’ bejn l-11 u t-18-il sena. Ikantaw firxa wiesgħa ta’ mużika sagra u sekulari. Huma żaru l-Ewropa kull sentejn l-iktar reċenti żaru Venezja u Pariġi. Continue reading Il-Kor tal-King School Worcester se jżur Malta fi tliet lokalitajiet

Il-Papa f’Santa Marta: Fil-Knisja wkoll tkun nieqsa l-umiltà jekk ma naċċettawx l-umiljazzjoni

Il-Ġimgħa, 7 ta’ Frar 2020: Fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, il-Papa Franġisku qalilna biex ma nibżgħux mill-umiljazzjonijiet, anzi nitolbu lill-Mulej jibagħtilna ‘xi ftit’ biex jagħmilna umli ħalli b’hekk nimitawh aħjar.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Fil-Knisja wkoll tkun nieqsa l-umiltà jekk ma naċċettawx l-umiljazzjoni