Il-Kor tal-King School Worcester se jżur Malta fi tliet lokalitajiet

Print Friendly, PDF & Email

Il-Fondazzjoni Papa San Ġwanni Pawlu II magħrufa bħala “JP2 Foundation” se tikkommemora l-ewwel ċentinarju mit-twelid ta’ Karol Wojtyla u t-30 anniversarju mill-ewwel żjara ta’ Papa fil-Gżejjer Maltin fi tliet lokalitajiet fejn qed tospita l-kor mir-Renju Unit “THE KING’S SCHOOL WORCESTER CHOIR”. Dan il-kor twaqqaf mir-Re Neriku VIII fl-1541. Il-Katidral għandu skola li teduka l-koristi. Il-Kor ikanta regolarment fil-Katidral ta’ Worcester u jinkludi studenti ta’ bejn l-11 u t-18-il sena. Ikantaw firxa wiesgħa ta’ mużika sagra u sekulari. Huma żaru l-Ewropa kull sentejn l-iktar reċenti żaru Venezja u Pariġi.

SONY DSC
SONY DSC

Il-Kor tal-King School Worcester se jkun qed iżur Malta fi tliet lokalitajiet; l-ewwel wieħed f’Għawdex, il-lokalità ta’ SAN LAWRENZ. Il-Kunċert se jsir fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz nhar is-Sibt 15 ta’ Frar 2020 li jibda fis-7.00pm (immedjatament wara li jintemm is-servizz tal-quddies). Dan l-avveniment huwa b’kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsill Lokali ta’ San Lawrenz u l-Knisja Parrokkjali.

It-tieni lokalità li se tospita dan il-kor hija l-lokalità tal-Furjana f’Malta, il-Furjana kellha l-privileġġ li tospita lill-Papa San Ġwann Pawlu II waqt il-quddiesa fuq il-Fosos. Il-kor se janima l-liturġija tal-quddiesa tal-Ħadd fil-Knisja Arċipretali ta ’San Publiju nhar il-Ħadd 16 ta’ Frar 2020 li jibda fid-9.00am. L-avveniment se jkun trasmess dirett fuq TVM2.

It-tielet lokalità li se jżżur dan il-Kor ta’ Worcester hija l-lokalità ta’ Tas-Sliema. Il-kor se jkanta waqt kunċert ta’ mużika sagra fil-Knisja Arċipretali tal-Madonna tas-Sacro Cuor, nhar it-Tnejn 17 ta’ Frar 2020 li jibda fis-6.15pm (immedjatament wara li jintemm is-servizz tal-quddies). Dan l-avveniment huwa b’kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema u l-Patrijiet Franġiskani. Il-pubbliku inġenerali huwa mistieden biex jattendi.

The JP2 Foundation will be commemorating the first centenary from the birth of Karol Wojtyla and the 30th anniversary from the first Pontiff visit to the Maltese Islands in three localities by hosting the KING’s SCHOOL WORCESTER CHOIR from the United Kingdom. This choir was founded by Henry VIII in 1541. It is a Cathedral Choir School and educates all of the Cathedral Choristers. The School Choir sings regularly in Worcester Cathedral and includes pupils aged 11 – 18. They sing a wide range of sacred and secular music. They tour Europe every two years most recently to Venice and Paris.

The King’s School Worcester Choir will be visiting three localities; the first is in Gozo, the locality of SAN LAWRENZ. The Concert will take place at Saint Lawrence Parish Church on Saturday 15th February 2020 starting at 7.00pm (immediately after the service will end). This event is in full collaboration with San Lawrenz Local Council and the Parish Church.

The second locality which will host this choir is the locality of Floriana in Malta, Floriana had the privilege of hosting Pope Saint John Paul II during the mass on the Granaries. The choir will be animating the Sunday liturgy mass at St. Publius Parish Church on Sunday 16th February 2020 starting at 9.00am. The event will be live televised on TVM2.

The third locality to be visited by the King’s School Worcester Choir is the locality of Sliema. The choir will perform a sacred music concert at Our Lady of the Sacred Heart Parish Church known as the Sacro Cuor Sanctuary, on Monday 17th February 2020 starting at 6.15pm (immediately after the service will end). This event is in full collaboration with Tas-Sliema Local Council and the Franciscan Fathers. The general public is invited to attend

Leave a Reply

%d bloggers like this: