Il-ħin. Imma x’ħin?

Is-sena li għaddiet, sewwa sew nhar l-Erbgħa 27 ta’ Novembru 2019, fl-Università kelli l-grazzja nattendi għal lecture tassew sabiħ li kien mogħti minn Dr. Martijn Boven, għalliem fl-Università ta’ Leiden fl-Olanda. Dakinnhar Dr. Boven tħaddet dwar it-tlett targiet tal-preżent skont Santu Wistin. U kif, permezz ta’ dawn it-tarġiet, Santu Wistin seħħlu jerġa’ jivvinta l-preżent. Continue reading Il-ħin. Imma x’ħin?

World Day of the Sick celebrated through Mass in Birkirkara

Nhar it-Tlieta 11 ta’ Frar 2020, madwar id-dinja ser jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji tal-Morda, li twaqqaf minn San Ġwanni Pawlu II 28 sena ilu. Kull 11 ta’ Frar titfakkar ukoll l-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes. Continue reading World Day of the Sick celebrated through Mass in Birkirkara