Komunikat li bih l-Isqof Mario Grech ħabbar fid-Djoċesi ta’ Għawdex iż-Żjara tal-Papa Franġisku

It-Tnejn, 10 ta’ Frar 2020: B’ferħ qaddis nilqgħu l-aħbar sabiħa li ngħatat dalgħodu fil-Vatikan li l-Q.T. il-Papa Franġisku ser jagħmel żjara pastorali fiż-żewġ djoċesijiet tagħna, Malta u Għawdex. Hija grazzja kbira li l-Papa Franġisku ser jiġi jiltaqa’ magħna f’darna. Kif elfejn sena ilu kienet il-waqfa tal-Appostlu Missierna Pawlu fostna li laqqgħetna ma’ Ġesù Kristu, hekk nistennew bil-ħerqa li biż-żjara tiegħu fil-31 ta’ Mejju li ġej, il-Missier tagħna l-Papa Franġisku jwettaqna fit-twemmin tagħna u jħeġġiġna biex inkomplu nibnu l-Knisja tagħna fuq il-linji li huwa tana fl-ewwel dokument tiegħu Il-Ferħ tal-Vanġelu. Continue reading Komunikat li bih l-Isqof Mario Grech ħabbar fid-Djoċesi ta’ Għawdex iż-Żjara tal-Papa Franġisku

Iċ-ċikkulatina tas-sena l-ġdida

Hekk kif bdiet is-sena l-ġdida kelli l-grazzja li nżur, bħalma nagħmel f’ħafna mill-jiem tas-sena, lil għażiża ommi. Jekk hemm xi ħaġa bil-wisq għażiża fil-ħajja hi, ċertament, l-omm! U għalhekk, sakemm il-Mulej qed jagħtini grazzja li din ommi, dik li ġabitni fid-dinja u tellgħetni f’tant ħniena u għożża, għadha magħna, inħoss li issa huwa ċ-ċans li ngawdieha. Għax, u kif tgħallimni l-esperjenza tal-ħajja, kemm hi kiefra li niftaħ il-bieb u ngħajjat: Mà! u kulma jkolli hu tweġiba mill-baħħ! Tassew tal-biża’ esperjenza bħal din! Continue reading Iċ-ċikkulatina tas-sena l-ġdida