Kelma tal-Ħajja. Frar 2020

Missier it-tifel minnufih beda jgħajjat u jgħidlu: ‘Jiena nemmen! Għinni fil-fidi nieqsa tiegħi’ (Mk 9:24).

Ġesù, flimkien mad-dixxipli tiegħu, beda miexi lejn Ġerusalemm. Hu diġà qed iħejjihom għal appuntament deċiżiv: l-awtoritajiet reliġjużi kienu se jiċħduh, ir-Rumani kienu se jikkundannawh għall-mewt u jsallbuh. Imbagħad, wara dan kollu, Hu kien se jirxoxta. Continue reading “Kelma tal-Ħajja. Frar 2020”