Kelma tal-Ħajja. Frar 2020

Missier it-tifel minnufih beda jgħajjat u jgħidlu: ‘Jiena nemmen! Għinni fil-fidi nieqsa tiegħi’ (Mk 9:24).

Ġesù, flimkien mad-dixxipli tiegħu, beda miexi lejn Ġerusalemm. Hu diġà qed iħejjihom għal appuntament deċiżiv: l-awtoritajiet reliġjużi kienu se jiċħduh, ir-Rumani kienu se jikkundannawh għall-mewt u jsallbuh. Imbagħad, wara dan kollu, Hu kien se jirxoxta. Continue reading Kelma tal-Ħajja. Frar 2020

Lectio Divina tas-6 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Mt 5, 17-37) :  Fil-Liġi u l-profeti il-Lhud kienu jsibu li Israel kien ikun tassew imbierek meta jaħkem fuq il-popli kollha td-dinja.  Fit-Talmud (ktieb ieħor qaddis għal-Lhud) insibu li kull Lhudi għad ikollu 2480 seftur biex jaqduh.  Mhux ta’ b’xejn, mela, meta semgħu il-beatitudni ħasbu li Ġesu ried jeqred il-Liġi u l-profeti.  Ġesu jafferma: “Jien ma ġejtx biex neqred il-Liġi imma biex inwassalha għall-perfezzjoni, i.e. niddrittalha t-tgħawwiġ li lwejtuha, u nispjegaha kif irid il-Missier.  L-anqas tikka waħda ma titneħħa sakemm iseħħ kollox skond ir-rieda t’Alla.” Continue reading Lectio Divina tas-6 Ħadd matul is-Sena A

Fr Donat Spiteri OFM Cap: The great apostle of God’s Word

“Consequently, I hereby declare that the Third Sunday in Ordinary Time is to be devoted to the celebration, study and dissemination of the word of God. This Sunday of the Word of God will thus be a fitting part of that time of the year when we are encouraged to strengthen our bonds with the Jewish people and to pray for Christian unity. This is more than a temporal coincidence: the celebration of the Sunday of the Word of God has ecumenical value, since the Scriptures point out, for those who listen, the path to authentic and firm unity” (no.3). Continue reading Fr Donat Spiteri OFM Cap: The great apostle of God’s Word