90 years of Service from Catholic Action in Malta

During the month of February, ŻAK (the youth section of the Catholic Action) is organising a number of events titled #90YearsofService. This campaign is part of the 90th anniversary celebrations which commemorate the setting up the Catholic Action in Malta. This event will bring together a large number of young people who will be carrying out some form of voluntary work, with other people in need or to improve society or the environment we are living in. This campaing is being financed by SIS (Small Initiatives Support Scheme) of the Mata Council for Voluntary Sector (MCVS). Continue reading 90 years of Service from Catholic Action in Malta

Querida Amazonía: imxandra l-Eżortazzjoni tal-Papa għal Knisja b’wiċċ Amażoniku

Il-Maħbuba Amażonja – L-Eżortazzjoni appostolika postsinodali dwar ir-Reġjun tal-Amażonja ġiet ippubblikata l-Erbgħa 12 ta’ Frar 2020.

Id-dokument juri toroq ġodda għall-evanġelizzazzjoni u l-għożża tal-ambjent u l-foqra. Il-Papa Franġisku jfisser it-tama tiegħu f’ħeġġa missjunarja ġdida, u jisħaq fuq ir-rwol tal-lajkat fil-Knisja. Continue reading Querida Amazonía: imxandra l-Eżortazzjoni tal-Papa għal Knisja b’wiċċ Amażoniku

St George Preca was born 140 years ago

THE 140th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF SAINT GEORGE PRECA

Out of his profound humility, Saint George Preca wished that his name be forgotten after his death. However 140 years from his birth his legacy still touches the lives of many in Malta and beyond. The Saint was born in Valletta on 12th February 1880. Nothing in his childhood was out of the ordinary. He studied at the Lyceum and later entered the Seminary. From the beginning, however, his vocation was to reach out to people, inviting them to God’s love. Still a student he would introduce himself to sailors at the harbour and with his his lively intelligence and sense of humour lead them on to spiritual matters. Continue reading St George Preca was born 140 years ago

Fejn jistgħu jwasslu liġijiet kontra l-ħajja

Ralph Northam, il-gvernatur ta’ Virginia, l-Istati Uniti, kien issuġġerixxa li ssir liġi fejn tarbija li twieldet b’diżabbilta’ titħalla tmut. Sa issa, bis-saħħa ta’ legislaturi favur il-ħajja, dan ma seħħx. Imma issa li għandu maġġoranza ġdida, il-gvernatur Northam qed jgħaġġel biex jgħaddi żewġ liġijiet kontra l-ħajja tat-trabi.

Fil-liġi aktarx jinkludu li mhemmx bżonn li jkun tabib biex jagħmel abort; mhemmx għalfejn kunsens minn dawk konċernati qabel isir abort; titneħħa l-istennija ta’ 24 siegħa bejn l-ultrasound u l-abort. Għaqdiet favur il-ħajja qed jitolbu l-firem kontra li jsru dawn il-liġijiet – fuq: https://resources.care-net.org/i-oppose-new-pro-choice-laws/

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea