Lectio Divina tal-5 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu:  Fil-Liġi u l-Profeti, il-Lhud kienu jsibu li Israel kien ikun tassew imbierek meta jaħkem fuq il-popli kollha tad-dinja.  Fit-Talmud (ktieb ieħor qaddis għal-Lhud) insibu li kull Lhudi għad ikollu 2480 seftur biex jaqdih.  Mhux ta’ b’xejn, mela, meta semgħu il-beatitudni ħasbu li ġesu ried jeqred il-Liġi u l-Profeti. Continue reading Lectio Divina tal-5 Ħadd matul is-Sena A

Lectio Divina tas-7 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Mt 5, 38-48):  Meta nagħmlu xi ħaġa tajba, mqar nuru t-triq lil xi turist, nistennew il-grazzi jew almenu tbissima.  Hija fin-natura tagħna li nimxu b’mod reċiproku.  Jien għamiltlek il-ġid: nistenna li int tpattili bl-istess mod.  Inqisu dan bħala ġustizzja; bħal meta ngħidu: “Alla ġust għax jippremja t-tajbin u jikkastiga l-ħżiena.” Continue reading Lectio Divina tas-7 Ħadd matul is-Sena A