Lectio Divina tal-5 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu:  Fil-Liġi u l-Profeti, il-Lhud kienu jsibu li Israel kien ikun tassew imbierek meta jaħkem fuq il-popli kollha tad-dinja.  Fit-Talmud (ktieb ieħor qaddis għal-Lhud) insibu li kull Lhudi għad ikollu 2480 seftur biex jaqdih.  Mhux ta’ b’xejn, mela, meta semgħu il-beatitudni ħasbu li ġesu ried jeqred il-Liġi u l-Profeti. Continue reading “Lectio Divina tal-5 Ħadd matul is-Sena A”