Inħares lejn il-futur tal-Azzjoni Kattolika b’fiduċja u tama kbira

It-Tlieta, 18 ta Frar 2020: Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Azzjoni Kattolika fl-okkażjoni tad-90 sena fil-Gżejjer Maltin.

L-okkażjoni tad-90 anniversarju mill-preżenza tal-Azzjoni Kattolika fil-Gżejjer Maltin tagħtini l-opportunità l-ewwel nett biex nesprimi l-gratitudni tal-Knisja f’Malta għal tant inizjattivi sbieħ, mhux biss ta’ formazzjoni imma ta’ solidarjetà, li l-Azzjoni Kattolika ppromwoviet f’dawn id-90 sena. Imma wkoll tagħtini l-opportunità biex inħares lejn il-futur tal-Azzjoni Kattolika b’fiduċja u tama kbira. Continue reading Inħares lejn il-futur tal-Azzjoni Kattolika b’fiduċja u tama kbira

Il-Papa f’Santa Marta: Alla jrid minna qalb miftuħa u mimlija kumpassjoni

It-Tlieta, 18 ta’ Frar 2020: Id-dixxipli m’għandhomx ħobż biżżejjed fid-dgħajsa u jibdew jitħassbu minħabba dis-sitwazzjoni materjali. L-Evanġelju skont San Mark jgħid: ‘Bdew jiddiskutu bejniethom għax ma kellhomx ħobż.’ Ġesù jagħraf ħsibijiethom u jwiddibhom: ‘X’intom tgħidu bejnietkom li m’għandkomx ħobż? Għadkom ma ntbaħtux u ma fhimtux? X’ebusija ta’ ras għandkom! Għandkom għajnejn u ma tarawx, għandkom widnejn u ma tisimgħux. Ma tiftakrux meta qassamt il-ħames ħobżiet bejn il-ħamest elef ruħ, kemm-il qoffa ġbartu mimlija bil-bċejjeċ li kien għad fadal?’ Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Alla jrid minna qalb miftuħa u mimlija kumpassjoni