Mgħallem tal-ħsieb u eżempju tal-veru teologu

Wieħed mix-xmux tal-għerf li qatt rat id-dinja kien, mingħajr dubju, il-Patri Dumnikan, il-filosfu u t-teologu mill-iprem, San Tumas t’Akwinu (1225-1274). Minħabba li ċċelebrajna l-festa tiegħu nhar it-Tlieta 28 ta’ Jannar ikun bix-xieraq li nfakkru lil dan il-bniedem għaref, umli u qaddis li ħalla l-impronta tiegħu kemm fil-Knisja u anki fis-soċjetà ċivili. Continue reading Mgħallem tal-ħsieb u eżempju tal-veru teologu