Adorazzjoni Ewkaristika matul Marzu 2020

Faċilment nistgħu nxebbħuh mal-VRT u mas-Service li minn żmien għal żmien nagħtu lill-karozza. Jew ma’ check-up mediku ta’ rutina jew restawr. Mhux xi ħaġa hekk hu r-Randan? Induru dawra madwarna fid-dmirijiet tagħna lejn Alla, lejn il-proxxmu, lejna nfusna fl-isfond tad-dmirijiet tal-istat tagħna. Dan hu ż-Żmien it-Tajjeb – dan hu Jum is-Salvazzjoni. Hekk tgħidilna l-Liturgija f’dan iż-Żmien Qaddis ta’ Grazzja Ma nitilfuhx –inkella niqdiemu u mmorru lura spiritwalment ! Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul Marzu 2020”