Direttivi dwar it-Tqarbin biex ikun evitat it-tixrid tal-mard

Minħabba li bħalissa ma’ diversi pajjiżi qed tixtered ħafna l-Coronavirus (COVID-19), u bħala miżura ta’ prekawzjoni u biex jiġi evitat kemm jista’ jkun il-periklu ta’ tixrid tal-Coronavirus, sakemm jingħataw direttivi oħra, it-Tqarbin Ewkaristiku bl-ostja għandu jsir biss fl-idejn u mhux fil-ħalq. Continue reading “Direttivi dwar it-Tqarbin biex ikun evitat it-tixrid tal-mard”