Lent accompanied by St Augustine

“Return without fear to those outstretched, eager arms of your Father, who is rich in mercy, who awaits you. Return without fear, for this is the favorable time to come home”. These were the words Pope Francis proclaimed during his homily on Ash Wednesday Mass of February 14 2018 at the Church of Sant’Anselmo all’Aventino in Rome. Continue reading Lent accompanied by St Augustine

Niftakar fik

Taħseb li Alla ttarrax għat-talb tiegħek? Tinsab f’mument ta’ dlam? Tħoss li s-salib li għandek huwa wisq tqil sabiex iġġorru? Ieqaf għal ftit mumenti. F’dan ir-Randan ftakar li dak li Ġesù għadda minnu fil-passjoni u l-mewt tiegħu, huwa għamlu għalik – għalik biss! Nistiednek tinġabar ftit u tagħmel din ir-riflessjoni. Continue reading Niftakar fik

Pellegrinaġġ ta’ Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar

Illum il-Ħadd, l-1 ta’ Marzu 2020, f’Ħaż-Żabbar, ser isir il-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies, bl-istatwa devozzjonali tal-Madonna tal-Grazzja flimkien mal-kappillani, il-kleru, reliġjużi, rappreżentanti tas-soċjetajiet ċivili, għaqdiet tal-parroċċa u bosta pellegrini. Il-pellegrinaġġ jibda fl-4:15pm u wara li tidħol l-istatwa tal-Madonna fis-Santwarju, tiġi ċċelebrata Quddiesa bil-parteċipazzjoni tal-kor Notre Dame għall-ħabta tas-5:45pm. Continue reading Pellegrinaġġ ta’ Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar