Pellegrinaġġ ta’ Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar

Print Friendly, PDF & Email

Illum il-Ħadd, l-1 ta’ Marzu 2020, f’Ħaż-Żabbar, ser isir il-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies, bl-istatwa devozzjonali tal-Madonna tal-Grazzja flimkien mal-kappillani, il-kleru, reliġjużi, rappreżentanti tas-soċjetajiet ċivili, għaqdiet tal-parroċċa u bosta pellegrini. Il-pellegrinaġġ jibda fl-4:15pm u wara li tidħol l-istatwa tal-Madonna fis-Santwarju, tiġi ċċelebrata Quddiesa bil-parteċipazzjoni tal-kor Notre Dame għall-ħabta tas-5:45pm.

Capture

Snin ilu, l-aspett ta’ ringrazzjament u penitenza kien qanqal lil missirijietna biex iżuru u jassistu għad-diversi pellegrinaġġi li kienu jsiru lejn is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż-Żabbar. Din it-tradizzjoni tmur lura mijiet ta’ snin qabel l-istess Ordni ta’ San Ġwann ġie Malta fl-1530. Meta wara l-wasla tal-Ordni ta’ San Ġwann beda jiġi ċċelebrat il-Karnival, ħafna pellegrini kienu ħaduha drawwa jżuru s-Santwarju f’Ras ir-Randan, bħala tpattija ta’ atti li jkunu saru fi żmien il-Karnival.

Nies minn kull aspett tas-soċjetà kienu jiġu s-Santwarju biex jagħmlu jew jonoraw il-wegħdi li jkunu għamlu u jitolbu l-barka ta’ Alla. Maż-żmien, minn Ras ir-Randan, dawn il-pellegrinaġġi bdew jiġu organizzati fl-ewwel Ħadd tar-Randan. Fis-seklu 17, din il-ġurnata spiċċat aktar tixbah festi bħall-Imnarja u San Girgor. Dan sakemm madwar 80 sena ilu, il-mottiv oriġinali ta’ penitenza ġġedded bl-użu ta’ karrijiet u karrettuni li juru l-istorja u d-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Grazzja.

Riċentement, il-pellegrinaġġ ta’ Ħadd in-Nies reġa’ ħa l-forma oriġinali, fejn l-attenzjoni prinċipali tkun li l-pellegrinaġġ isir bħala sinjal ta’ penitenza u ringrazzjament lil Alla permezz ta’ ommu Marija.

Għall-pellegrinaġġ, minbarra l-għadd kbir ta’ devoti, ikun hemm ukoll ir-reffiegħa li jieħdu sehem fih b’wegħda. Din is-sena se jkun hemm madwar 70 reffiegħa jieħdu sehem.

Leave a Reply

%d bloggers like this: