Avviż mill-Uffiċċju għall-Iskejjel tal-Knisja ta’ Għawdex

Il-Ġenituri / Kustodji tal-istudenti tal-Year 6 li jattendu kemm skejjel tal-Knisja kif ukoll dawk tal-gvern, DEJJEM JEKK IRIDU, huma ġentilment mitluba jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-ewwel klassi tas-Seminarju Minuri u l-Iskola Sekondarja Konservatorju tal-Isqof, nhar it-Tnejn 23 u t-Tlieta 24 ta’ Marzu, 2020. Continue reading Avviż mill-Uffiċċju għall-Iskejjel tal-Knisja ta’ Għawdex

Il-Lingwaġġ tad-Duttrina

Ħsibijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku ‘Evangelii Gaudium’ (Il-Ferħ tal-Vanġelu), dwar it-tħabbir tal-Vanġelu fid-dinja tal-lum. It-3 parti. (Mill-‘Kelma tal-Kappillan’ tal-Knisja ta’ Santa Marija, B’Kara, Fr Reuben Deguara, fl-insert tal-FLIMKIEN’ ta’ Marzu 2020.)

 Huwa xogħol importanti tal-Knisja, permezz tal-Papiet megħjunin mill-Kardinali, mill-Isqfijiet u mit-teoloġi, li jistudjaw id-duttrina u jaraw kif se jwassluha lin-nies skont iż-żmien li jkun. Dan hu li jispjega l-Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni Appostolika ‘Evangelii Gaudium’ (Il-Ferħ tal-Vanġelu). Continue reading Il-Lingwaġġ tad-Duttrina

Come away by yourselves to a lonely place and rest a while

As a person who always faces sickness and people who are swimming in great and raging seas of distress I am always comforted by the above quotation that Jesus spoke to his disciples when he sent them to evangelise both by their words as well as by the signs that accompanied that life-giving word they were spreading around. Continue reading Come away by yourselves to a lonely place and rest a while