Avviż mill-Uffiċċju għall-Iskejjel tal-Knisja ta’ Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġenituri / Kustodji tal-istudenti tal-Year 6 li jattendu kemm skejjel tal-Knisja kif ukoll dawk tal-gvern, DEJJEM JEKK IRIDU, huma ġentilment mitluba jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-ewwel klassi tas-Seminarju Minuri u l-Iskola Sekondarja Konservatorju tal-Isqof, nhar it-Tnejn 23 u t-Tlieta 24 ta’ Marzu, 2020.

image001

L-applikazzjonijiet għas-subien jimtlew fis-Seminarju Minuri filwaqt li dawk tal-bniet jimtlew fl- Iskola Sekondarja Konservatorju tal-Isqof (dħul mill-parking tal-isptar). Min japplika hu mitlub jieħu miegħu Ċertifikat Oriġinali tat-twelid kif ukoll żewġ ritratti tal-passaport. Tkun mitluba l-karta tal-identita’ taż-żewġ ġenituri. It-tfal iridu jkunu twieldu fl-2009. Isir ħlas ta’ 20 eur ma’ kull applikazzjoni.

Leave a Reply

%d bloggers like this: