Il-Lingwaġġ tad-Duttrina

Ħsibijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku ‘Evangelii Gaudium’ (Il-Ferħ tal-Vanġelu), dwar it-tħabbir tal-Vanġelu fid-dinja tal-lum. It-3 parti. (Mill-‘Kelma tal-Kappillan’ tal-Knisja ta’ Santa Marija, B’Kara, Fr Reuben Deguara, fl-insert tal-FLIMKIEN’ ta’ Marzu 2020.)

 Huwa xogħol importanti tal-Knisja, permezz tal-Papiet megħjunin mill-Kardinali, mill-Isqfijiet u mit-teoloġi, li jistudjaw id-duttrina u jaraw kif se jwassluha lin-nies skont iż-żmien li jkun. Dan hu li jispjega l-Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni Appostolika ‘Evangelii Gaudium’ (Il-Ferħ tal-Vanġelu). Continue reading “Il-Lingwaġġ tad-Duttrina”