Avviż mingħand Joe Fenech dwar l-adorazzjonijiet immexxija minnu

Fid-dawl tad-direttivi li ħargu kemm mill-awtoritajiet ċivili u mill-Knisja, b’weġgħa jkolli ninfurmakhom li l-programm kollu tal-Adorazzjonijiet li fadal għax-xahar ta’ Marzu se jkollu jieqaf. Dan jibqa’ fis-seħħ sakemm idumu fis-seħħ dawn id-direttivi. Nifhmu li dan hu sagrifiċċju meħtieġ għall-ġid komuni ta’ kull min jattendi għal dawn l-attivitajiet. Ukoll il-Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla tal-Erbgħa 1 t’April ġie kkanċellat. Continue reading Avviż mingħand Joe Fenech dwar l-adorazzjonijiet immexxija minnu

Xandiriet ta’ talb mill-Kurja tal-Arċisqof

Il-Kristjani huma mistiedna jingħaqdu fit-talb u jevitaw li joħorġu skont il-parir mogħti mill-awtoritajiet tas-saħħa.

Il‑Kurja tal‑Arċisqof ser tibda xandiriet regolari biex l‑Insara kollha jkunu jistgħu jingħaqdu fit‑talb u jevitaw li joħorġu minn djarhom skont il‑pariri mogħtija mill‑awtoritajiet tas‑saħħa. Continue reading Xandiriet ta’ talb mill-Kurja tal-Arċisqof

Irtir organizzat mis-Segretarjat għall-Katekeżi – KANĊELLAT

DAN L-IRTIR MHUX SER ISIR FID-DATA AVŻATA.  MINFLOK ISIR F’XI DATA OĦRA LI TITĦABBAR AKTAR ‘IL QUDDIEM

Is-Segretarjat għall-Katekeżi ser jorgannizza irtir ta’ nofstanhar is-Sibt 14 ta’ Marzu 2020 mit-8.30 am san-12.30 pm għand il-Kapuċċini, il-Furjana.  Ikun mitlub ħlas ta’ €5. Continue reading Irtir organizzat mis-Segretarjat għall-Katekeżi – KANĊELLAT