Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan fi Knejjes Għawdxin

IMXANDRA ONLAJN BEJN IS-16 U L-20 TA’ MARZU 2020

 9.00am, Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur

Il-Kan. Edward Vella

https://bit.ly/2IGhnCD (jew https://www.facebook.com/Parro%C4%8B%C4%8Ba-Nadur-173850303302579/videos/?ref=page_internal)


9.30am, Rotunda ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija

Mons. Mikiel Borg

http://www.youtube.com/radjuprekursurxewkija


6.30pm, Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria

Il-Kan. Michael J. Galea

https://www.youtube.com/channel/UCjyCIN3Kk5oa2aIYaq0htoA


7.00pm, Santwarju tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem

Dun Anton Teuma

https://www.facebook.com/Parrocca-Madonna-tas-Sokkors-u-San-Girgor-il-Kbir-1573850169609581/?ref=br_rs


7.00pm, Bażilika tat-Twelid ta’ Marija, ix-Xagħra

Il-Kan. Richard N. Farrugia

https://www.youtube.com/channel/UCJL8bG0tHcls7BE-8dnhtCw


7.15pm, Santwarju ta’ Marija Assunta Inkurunata, iż-Żebbuġ

Patri Marcello Ghirlando OFM

https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/malta/gozo/zebbug/zebbug-church.html