Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan fi Knejjes Għawdxin

IMXANDRA ONLAJN BEJN IS-16 U L-20 TA’ MARZU 2020

 9.00am, Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur

Il-Kan. Edward Vella

https://bit.ly/2IGhnCD (jew https://www.facebook.com/Parro%C4%8B%C4%8Ba-Nadur-173850303302579/videos/?ref=page_internal)


9.30am, Rotunda ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija

Mons. Mikiel Borg

http://www.youtube.com/radjuprekursurxewkija


6.30pm, Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria

Il-Kan. Michael J. Galea

https://www.youtube.com/channel/UCjyCIN3Kk5oa2aIYaq0htoA


7.00pm, Santwarju tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem

Dun Anton Teuma

https://www.facebook.com/Parrocca-Madonna-tas-Sokkors-u-San-Girgor-il-Kbir-1573850169609581/?ref=br_rs


7.00pm, Bażilika tat-Twelid ta’ Marija, ix-Xagħra

Il-Kan. Richard N. Farrugia

https://www.youtube.com/channel/UCJL8bG0tHcls7BE-8dnhtCw


7.15pm, Santwarju ta’ Marija Assunta Inkurunata, iż-Żebbuġ

Patri Marcello Ghirlando OFM

https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/malta/gozo/zebbug/zebbug-church.html

Quddiesa oħra filgħaxija mill-Kurja tal-Arċisqof

Fuq talba ġenerali, ser tibda tixxandar Quddiesa oħra mill‑Kurja tal‑Arċisqof minbarra dik li qed tixxandar kuljum fid-9:30 a.m. Din ser tixxandar fil-5:30 p.m., mit-Tnejn sal-Ġimgħa, u fi tmiem il-Quddiesa ser tingħad ukoll it-talba tar-Rużarju. Dawn il‑bidliet fil‑ħinijiet jidħlu fis‑seħħ mil-lum it-Tnejn 16 ta’ Marzu. Continue reading Quddiesa oħra filgħaxija mill-Kurja tal-Arċisqof

Il-Papa f’Santa Marta: Il-Mulej jgħin lill-familji biex isibu lill xulxin mill-ġdid waqt dan iż-żmien diffiċli

It-Tnejn, 16 ta’ Marzu 2020: Illum il-Papa Franġisku ċċelebra l-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, u għal darb’oħra din intweriet diretta mill-mezzi tal-komunikazzjoni tal-Vatikan, kif se jibqa’ jiġri sat-3 ta’ April. Fl-introduzzjoni tal-quddiesa, il-Papa kompla jitlob għall-morda u għall-familji li jinsabu fi kwarantina sabiex il-Mulej jgħinhom jiskopru modi ġodda kif jesprimu l-imħabba ta’ bejniethom bi kreattività.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-Mulej jgħin lill-familji biex isibu lill xulxin mill-ġdid waqt dan iż-żmien diffiċli

Lectio Divina tar-4 Ħadd tar-Randan. Sena A

Vanġelu (Ġw 9, 1-41):  Ġieli xi ħadd jgħidlek: “Iftaħ għajnejk!” jiġifieri, “Oqgħod attent!” jew “Ipprova ħares lejn din ix-xi ħaġa mod ieħor.”  Hemm għama tal-għajnejn li forsi tikkuraha b’xi mediċina, u hemm għama ta’ dak li fil-ħajja ma jafx fejn sejjer, ma jarax il-perikli li hemm fit-triq li jkun qabad, li ma jagħmilx għażliet għaqlin.  Fuq din l-għama jkellimna l-Vanġelu tal-lum. Continue reading Lectio Divina tar-4 Ħadd tar-Randan. Sena A