Maturità umana, maturità spiritwali

L-Eremit kien fl-għar, medhi fil-kontemplazzjoni. Ġie ġurdien żgħir u beda jgerrimlu l-qorq. L-eremit farfar riġlu biex ikeċċi l-ġurdien waqt li għajjat miegħu: “Ħallini, għax bħalissa ħsiebi mitluf fil-Mulej u inti qed tfixkilni!” Il-ġurdien ħares ‘il fuq u qallu: “Inti kif trid tkun ħabib mal-Mulej jekk m’intix ħabib miegħi?” Continue reading Maturità umana, maturità spiritwali

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Parroċċa ta’ Ħal Balzan – 22 ta’ Marzu 2020

Il-Ħadd, 22 ta’ Marzu 2020: Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Parroċċa ta’ Ħal Balzan. Continue reading Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Parroċċa ta’ Ħal Balzan – 22 ta’ Marzu 2020

Il-Knisja tagħti l-Indulġenza Plenarja

Il-Knisja Kattolika qed tagħti indulġenza plenarja għall-morda bil-coronavirus u għal dawk li jieħdu ħsiebhom, fosthom impjegati fil-ħidma tas-saħħa, għall-familji tagħhom kif ukoll għal dawk li jitolbu għalihom. L-indulġenza tingħata lill-Kattoliċi qegħdin fi kwarantina d-dar jew fl-isptar, li jieħdu sehem f’devozzjoni bħal-Via Sagra.

Continue reading Il-Knisja tagħti l-Indulġenza Plenarja

Quddiesa tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun – 22 ta’ Marzu 2020

Il-Ħadd, 22 ta’ Marzu 2020: Quddiesa tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun … Continue reading Quddiesa tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun – 22 ta’ Marzu 2020