Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof – 24 ta’ Marzu 2020

It-Tlieta, 24 ta’ Marzu 2020: Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof… Continue reading Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof – 24 ta’ Marzu 2020

Direttivi tal-Isqfijiet dwar ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

Direttivi dwar il-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid, l-Ewwel Tqarbina u l-Konferma Mqaddsa, u l-festi.

Fid‑dawl tas‑sitwazzjoni preżenti b’riżultat tal‑pandemija tal‑Covid‑19, l‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qegħdin joħorġu dawn id‑direttivi dwar: il‑Ġimgħa Mqaddsa u l‑Għid il‑Kbir, l‑Ewwel Tqarbina u l‑Griżma tal‑Isqof, u l‑Festi.

Continue reading Direttivi tal-Isqfijiet dwar ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

Nitolbu r-Rużarju flimkien quddiem Ommna Ta’ Pinu

Il-Knisja qed tagħmel sejħa lil dawk kollha ta’ rieda tajba, speċjalment lill-familji Nsara, biex għada l-Erbgħa 25 ta’ Marzu, Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, f’għaqda max-xewqa tal-Papa li dakinhar ikun jum ta’ talb mad-dinja kollha, waqt li l-Isqof Mario Grech imexxi l-Quddiesa u dritt wara t-talba tar-Rużarju Mqaddes mill-Kappella tas-Santwarju Ta’ Pinu, il-familji – Knisja tad-dar – jinġabru fid-dar tagħhom madwar ix-xbieha tal-Madonna Ta’ Pinu u nitolbuha tieqaf magħna f’din is-siegħa.

Ix-xandira tibda fil-5.30 pm u tintwera b’mod dirett fuq TVM2 kif ukoll fuq www.youtube.com/c/DioceseofGozo/live. Continue reading Nitolbu r-Rużarju flimkien quddiem Ommna Ta’ Pinu

Agios O Theos

Dawn huma l-ewwel kelmiet bil-Grieg ta’ invokazzjoni, jew dossoloġija, jew innu – għax kull wieħed minn dawn it-titli joqogħdulu – li jitkanta fil-Liturġija Rumana fl-hekk imsejħa “Improperia” jew “Ċanfir” waqt iċ-ċerimonja tal-Adorazzjoni tas-Salib nhar il-Ġimgħa l-Kbira. Continue reading Agios O Theos