L-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej

L-Erbgħa, 25 ta’ Marzu 2020: Quddiesa, Rużarju Mqaddes u Supplika lill-Madonna Ta’ Pinu, immexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej f’Ta’ Pinu, l-Għarb. Continue reading L-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej

Il-kanzunetta ‘Marija mill-mard ħarisna’

F’dawn l-aħħar ġranet ‘magħluqa’ fi djarna tkebbset aktar ix-xewqa li ningħaqdu flimkien infaħħru lil Alla b’għanja ħierġa minn bejn l-erba’ ħitan ta’ djarna. Fi sħab mas-Santwarju Ta’ Pinu, għall-festa tal-Lunzjata qed inniedu din l-għanja sabiħa lil Ommna Marija b’talba ħerqana biex taqbeż għalina f’dan iż-żmien ta’ tiġrib. Continue reading Il-kanzunetta ‘Marija mill-mard ħarisna’

Vlogg tal-Arċisqof: Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

L-Erbgħa, 25 ta’ Marzu 2020: Vlogg tal-Arċisqof: Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin… Continue reading Vlogg tal-Arċisqof: Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

Il-Knejjes Insara f’Malta jingħaqdu fit-talb flimkien mal-Papa Franġisku

Il-Papa Franġisku stieden lill-mexxejja Nsara u lill-Insara kollha, biex illum f’nofsinhar jinġabru spiritwalment u jitolbu t-talba tal-Missierna biex titwaqqaf il-pandemija tal-coronovirus. L-Arċidjoċesi ta’ Malta stiednet lill-mexxejja ta’ Knejjes Insara oħra f’Malta biex jingħaqdu mal-Papa Franġisku permezz ta’ din it-talba li xxandret f’nofsinhar fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali. Continue reading Il-Knejjes Insara f’Malta jingħaqdu fit-talb flimkien mal-Papa Franġisku